Musikskolens Regler

 

Musikskolens regler

   
   
 

Musikskolens tilbud gælder for alle under 25 år, der bor i Morsø Kommune og Morsø Gymnasiums Teater-/Musiklinie elever, samt alle over 25 år, uanset bopæl.

Undervisningsdagene følger ferieplanen for skolevæsenet på Mors.

Indmeldelse skal ske hvert år.
  • For tidligere elever er indmeldelsen bindende for hele sæsonen.
  • Nye elever og elever, der skifter instrument eller lærer, binder sig for to måneder. Herefter er indmeldelsen bindende for resten af sæsonen.
  • Udmeldelse med afkortning af betaling kan ske når som helst ved flytning fra kommunen.
 
Afbud meldes til læreren.
 
Elevsygdom af længere varighed end en måned erstattes, såfremt meddelelse er givet herom ved fraværets begyndelse.
 
Afbud fra skolen sendes primært pr. SMS.
 
Lærerens fravær ved sygdom udover tre gange vil blive erstattet, såfremt eleven ikke modtager anden gratis undervisning.
Erstatningen gives enten som refusion ved sæsonens slutning, eller som fradrag i efterfølgende års 1. rate.
 
Betaling for undervisningen sker efter de udsendte fakturaer eller til Jyske Bank, konto nr. 7380 - 1516318. Husk venligst angivelse af elevnummer.
 
Betalingen er normalt delt i fire rater, der betales d. 15. september, d. 15. november, d. 15. februar og d. 15. april.
 
Eleven betaler selv undervisningsmateriale, men Copydan afgift, kontingent til DAMUSA og fotokopier betales med 100,- kr. i indskrivningsgebyr. 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok