Betingelser

Musikskolens tilbud
Musikskolens tilbud gælder for alle under 25 år, der bor i Morsø Kommune og Morsø Gymnasiums Teater-/Musiklinje elever, samt alle på 25 år og derover, uanset bopæl.

Undervisnings år
Musikskolens sæson består af 8-36 lektioner alt efter fag. Sæsonen følger typisk folkeskolernes sæson. Vi oplyser sæsonstart hvert år på skolens hjemmeside. Vi forbeholder os ret til at samle lektioner i moduler i forbindelse med projekter eller lignende.

Feriedage
Ferier og fridage følger Morsø Kommunes officielle ferieplan for skoler. Se ferieplaner her: 

Indmeldelse
Indmeldelse er nødvendig for hver sæson. Når man indmelder sig i Musikskolen på Mors, binder man sig for hele sæsonen. Indbetalte beløb bliver ikke refunderet. 

Optagelse
Hvis du er ny elev eller skifter fag, vil du inden sommerferien få besked, hvis du ikke bliver optaget i første omgang. Vi laver skema og aftaler mødetidspunkter med jer i løbet af august.

Prøveperiode
Hvis det er første gang, du er tilmeldt et fag, er de første 6 uger prøvetid.
Ønsker du at udmelde dig, inden prøvetiden udløber, skal vi have din skriftlige udmeldelse på kontoret senest 7 dage før prøvetiden udløber. Har vi modtaget din udmeldelse inden prøvetidens udløb, skal du kun betale for de 6 ugers prøvetid.
Musikskolen accepterer kun udmeldelser efter prøvetidens udløb, hvis de er begrundet i elevens sygdom, fraflytning eller lærerskift midt i sæsonen.

Betaling
Du betaler for undervisningen over 1-4 rater i løbet af sæsonen, afhængigt af undervisningstilbud. Læs mere under priser.
Eleven betaler selv undervisningsmateriale, men Copydan afgift og fotokopier betales med 100 kr. i indskrivningsgebyr.
Betaling for undervisningen sker via opkrævninger Morsø Kommune, sent til betalers e-Boks.

Ved for sen betaling bliver der tilskrevet et gebyr. Manglende betaling kan medføre stop af undervisningen.

Noder og andet undervisningsmateriale betaler eleven selv.
Refundering af ikke-afholdte timer sker ved afslutningen af sæsonen.

Udmeldelse
Ved udmeldelse sendes mail med info om elevens navn, underviser og fag til info@musmors.dk. Udmeldelse kan ikke ske gennem læreren. 

Musikskolen accepterer kun udmeldelser efter prøvetidens udløb, hvis de er begrundet i elevens sygdom, fraflytning eller lærerskift midt i sæsonen. Hvis man ønsker at melde sig ud i igangværende sæson efter prøvetidens udløb, bortfalder betalingen for undervisningen kun, hvis der er ventelisteelever, der kan overtage den pågældende tid.

Ventelister
Hvis interessen for musikskolens tilbud er større end der er mulighed for at optage på holdene/solofagene, opretter vi ventelister.

Aflysning
Ved læreres sygdom sender vi aflysning til eleven og forældre udelukkende elektronisk via sms og/eller e-mail – i nogle tilfælde også via folkeskolen/uddannelsesstedet. Afbud bliver erstattet i videst muligt omfang.
Refundering af aflyste timer sker fra og med 3. aflyste lektion. Aflyste timer kan erstattes af fællesprojekter, fællestimer osv.
Mange af musikskolens ansatte er deltidsansatte, professionelle kunstnere. I forbindelse med deres kunstneriske aktiviteter kan de blive nødt til at aflyse undervisning, hvis de skal på turné eller lignende. Den undervisning vil normalt blive erstattet på et andet tidspunkt.
Refundering af ikke-afholdte timer sker ved afslutningen af sæsonen.

Elevafbud
Hvis eleven er forhindret i at deltage i undervisningen, skal man melde afbud til læreren. Se kontaktinfo her:
Eleven har ikke krav på at få erstattet forsømte timer eller refunderet indbetalte beløb. Det gælder også, hvis afbud er på grund af aktiviteter i folkeskolen som fx lejrskole.

Instrumenter
Musikskolen forventer, at eleven selv har eller anskaffer sig et instrument. Vi råder over et antal instrumenter, som vi kan leje ud. Der betales leje for en hel sæson. Kontakt musikskolen om mulighederne og pris for leje.

Ændringer i oplysninger
Husk at melde flytning samt ændringer i telefonnumre og e-mail direkte til musikskolens kontor, gerne via e-mail sendt til info@musmors.dk.

MENU

MENU