Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kontoret via e-mail, og kan altså ikke foregå gennem lærerne.
Ved udmeldelse sendes mail med info om elevens navn, underviser og fag til info@musmors.dk.
Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende for hele sæsonen (medmindre der er tale om prøvetid). Betalingen for undervisningen bortfalder således kun, hvis der er ventelisteelever, der kan overtage den pågældende tid. Allerede indbetalte beløb refunderes ikke.
Se musikskolens betingelser

MENU

MENU