Ofte stillede spørgsmål

Du kan kontakte os pr. telefon eller sende en e-mail til info@musmors.dk

Vores åbningstider finder du her

Hvis du er ny hos hos Musikskolen på Mors, tilmelder du dig (LINK MANGLER)

Hvis du derimod er nuværende elev i musikskolen, tilmelder du dig (LINK MANGLER)

Dit brugernavn er de første 6 cifre i dit Cpr. nr. og kodeordet er det sidste 4 cifre medmindre du selv har lavet denne kode. Du kan altid tilmelde dig Musikskolen på Mors´ undervisningstilbud via vores hjemmeside. Selvom du tilmelder dig, er du dog ikke sikret en plads, da du kommer på venteliste.

Du enten ringer eller skriver en sms til din lærer og giver besked om, at du ikke kan komme til undervisning.

Du finder din lærers kontaktoplysninger her.

Hvis din lærer er syg bliver undervisningen aflyst. 

Aflyst undervisning er undervisning som ikke bliver erstattet. I stedet for bliver du kompenseret for den aflyste undervisning, ved at musikskolen tilbagefører en del af din samlede betaling, f.eks. ved at nedjustere i næste rateopkrævning, eller via kontooverførsel sidst på sæsonen.

Se musikskolens Betingelser i forhold til aflyst undervisning.

Alle bosat i Morsø Kommune kan tilmelde sig hos Musikskolen på Mors. Hvis du er bosat i anden kommune, men går i skole i Morsø Kommune, kan man også tilmelde sig Kulturskolens tilbud.

Hvis du ikke er bosat i Morsø Kommune, men godt kunne tænke dig at tilmelde dig skolens tilbud, kontakt da administrationen på 9772 1511 eller via e-mail sendt til info@musmors.dk

Hvis du vil melde dig ud af Kulturskolen, skal du sende en mail til kontoret. Udmeldelse kan ikke ske gennem lærerne. Ved udmeldelse sendes mail med info om elevens navn, underviser og fag til info@musmors.dk

Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende for hele sæsonen (medmindre der er tale om prøvetid). Betalinger for undervisning bortfalder således kun, hvis der er ventelisteelever, der kan overtage den sidste tid. Allerede indbetalte beløb refunderes ikke.

Se musikskolen betingelser

For børn og unge under 26 år gives der et større statslig tilskud som gør at priserne er lavere. Undervisning med deltagere over 25 år er tilkoblet midler fra den folkeoplysende voksenundervisning.

Du betaler via opkrævning fra Morsø Kommune, sendt til den e-Boks som tilhører betaler for undervisningen.

Det er muligt at tilmelde betalingen til PBS, hvilket vi anbefaler.

Individuel undervisning, er undervisning hvor man får undervisning alene, også kaldet soloundervisning. Her er fokus 100% på eleven og det instrument som man har valgt at spille på. Dog vil man alt efter form spille sammen med underviseren, og dermed opleve en form for sammenspil. 

Holdundervisningen dækker over mange forskellige tilbud hvor flere elever modtager undervisning sammen. Tilbuddene dækker flere genre og musikalske konstellationer, fra korsang til forskellige type orkestre. Anden holdundervisning er forskellige børnehold for de mindste, herunder musikleg, forskole, karrusel.

Musikskolen anbefaler, at man både får individuel undervisning og holdundervisning. Med få undtagelser, er det gratis at få holdundervisning, hvis man er tilmeldt individuel undervisning.

Det kan skyldes et eller flere forhold: 

  • Du har muligvis ikke fået fuld undervisning i en periode, f.eks. pga. af flere ugers aflysninger.
  • Du er startet lidt senere end sæsonstarten.
  • Du har endnu ikke betalt en eller flere tidligere rater. De manglende betalinger er derfor lagt oven i seneste opkrævningen.
  • Enkelte undervisningstilbud opkræver vi kun én gang. Det gælder f.eks. Seniorkoret og vores børnehold.
  • Hvis du har valgt at stoppe med at gå til undervisning, stopper opkrævningerne også. Se dog musikskolens betingelser i forhold til udmeldinger og betalinger/tilbagebetaling af aflyst undervisning.
  • Eleven betaler selv undervisningsmateriale, men Copydan afgift, kontingent til DAMUSA og fotokopier betales med 100 kr. i administrationsgebyr. Dette beløb er påregnet første opkrævning i hver sæson.

MENU

MENU