Undervisningsmiljøvurdering på Musikskolen på Mors

På de fysiske rammer: Der er generelt tilfredshed med de fysiske rammer. Det gælder både rengøring, pladsforhold, lys mm.

Det æstetiske miljø: Der er generelt tilfredshed. En anelse mere kritik på udsmykning og farver i undervisningslokalerne.

Det sociale miljø: Ingen elever har udsat været for, eller har udøvet, mobning. Der tales pænt til hinanden her på skolen. Langt den overvejende del af eleverne har et godt forhold til sin lærer, og forstår hvad der menes i undervisningen, og er tilfredse med mængden af lektier.

Undervisningsmiljøundersøgelsen giver ikke anledning til nogen aktioner. Lærergruppen er orienteret om undersøgelsen på førstkommende lærermøde d. 26. juni 2017.

Der er i alt indgivet 32 besvarelser, blandt musikskolens elever mellem 10 og 25 år.

MENU

MENU