Indskoling

En introduktion til sang, sanglege og de forskellige instrumenter via glæden ved musikken – på egen skole

- Hej Musik!

Leg med musik i alle mulige former. Sang, sanglege, klappe, spil, bevægelse, dramatik og lydforming.

hvem

Børn i 0. klasse 

hvad

Leg med musik i alle mulige former. Sang, sanglege, klappe, spil, bevægelse, dramatik og lydformning.

Vi bruger fantasiens verden og stimulerer kreativitet og koordination som en introduktion til musikkens verden. Musikteoretiske, rytmiske og melodiske principper bliver inkluderet i undervisningen via disse middel.

Holdundervisning.

M. C. Holms Skole – fra uge 33

Sydmors Skole – fra uge 35

dag og tidspunkt

Lige efter skoletid på barnets skole. 

M. C. Holms Skole – Tirsdage kl. 14:15-15

Sydmors Skole – Onsdage kl. 13:20-14:05

- Mer´ Musik!

Leg med musik i alle mulige former. Sang, sanglege, klappe, spil, bevægelse, dramatik og lydforming.

hvem

 Børn i 1. klasse

hvad

På opdagelse i musikken og rytmikkens verden. Gennem sange, improvisatoriske sanglege, klappeøvelser, rytmiske instrumenter og lettere melodispil leger og oplever vi mere af vores glæde i musik.

Vi arbejder med puls, rytme og små melodier. Vi synger og spiller og finder på egen musik, små sange og melodispil.

Holdundervisning.

M. C. Holms Skole – fra uge 33

Sydmors Skole – fra uge 35

dag og tidspunkt

Lige efter skoletid på barnets skole. 

Sydmors Skole – Onsdage kl. 14:05-14:55 (både 1. og 2. klasse)

M. C. Holms Skole – Torsdage kl. 14:15-15

- Spil Musik!

Danner overgang mellem forskolen og den individuelle instrumentalundervisning. Du kommer til at spille på tre til fire forskellige instrumenter i løbet af sæsonen, derfor har holdet flere lærere.

hvem


Børn i 2. klasse.

hvad

Vi møder flere instrumenter, bliver introduceret til dem og prøver at lære os at spille enklere sange på dem. Vi laver et kortere kursus på trommer, ukulele, blokfløjte og klaver/keyboard. Vi synger, leger og spiller sammen. Sidst på året skaber vi vores eget lille mini orkester. 


Holdundervisning.

M. C. Holms Skole – fra uge 33

Sydmors Skole – fra uge 35

dag og tidspunkt

Efter skoletid på barnets skole. 

Sydmors Skole – Onsdage kl. 14:05-14:55 (både 1. og 2. klasse)

M. C. Holms Skole – Torsdage kl. 15-15:45

De kreative og kunstneriske fag giver livsvigtige oplevelser, og skaber dermed grundlaget for et godt liv. 

MENU

MENU