Indskoling

En introduktion til sang og de forskellige instrumenter via glæden ved musikken – på egen skole

Forskole 1 + 2

Leg med musik i alle mulige former. Sang, sanglege, klappe, spil, bevægelse, dramatik og lydforming.

hvem

Børn i 0. klasse (Forskole 1) og 1. klasse (Forskole 2.)

hvad

Vi bruger fantasiens verden og stimulerer kreativitet og koordination som en introduktion til musikkens verden.

Holdundervisning.

M. C. Holms Skole og Sydmors Skole- og Børnehus, samt andre lokationer efter aftale – se ”Giv os 5!”

dag og tidspunkt

Lige efter skoletid på barnets skole. Dage fastsættes endeligt når skolerne har skemalagt deres undervisning.

Karrusel

Karrusellen danner overgang mellem forskolen og den individuelle instrumentalundervisning. Du kommer til at spille på tre til fire forskellige instrumenter i løbet af sæsonen, derfor har holdet flere lærere.
hvem


Børn i 2. klasse.

hvad

Vi laver kortere forløb på forskellige instrumenter. Vi synger, leger og spiller sammen. Vi inviteres til fastelavnsfest, og sidst på året skaber vi vores eget lille orkester.


Holdundervisning.

M. C. Holms Skole og Sydmors Skole- og Børnehus, samt andre lokationer efter aftale – se ”Giv os 5!”

dag og tidspunkt

Efter skoletid på barnets skole. Dage fastsættes endeligt når skolerne har skemalagt deres undervisning.

De kreative og kunstneriske fag giver livsvigtige oplevelser, og skaber dermed grundlaget for et godt liv. 

MENU

MENU